Kezdőlap
 
Toborzás
 Toborzó az önkéntes polgári védelmi szervezetbe
Toborzó az önkéntes polgári védelmi szervezetbe 

Magyarország katasztrófavédelmi rendszere 2012 januárjától több lépcsőben átalakul. Hazánkat, településünket, otthonainkat veszélyeztető hatások (például: szélsőséges időjárás kapcsán kialakuló heves esőzések, villámlás, árvizek stb.) elleni hatékonyabb védekezés indokolja ezt az átalakítást. Az új, hatékonyan működő katasztrófavédelmi rendszerhez szükséges az ön segítsége is! 
Keressük azokat az elsősorban bárándi lakóhellyel rendelkező, önkéntes személyeket, akik vállalják a szol¬gálatot a Báránd Község Települési Polgári Védelmi Szervezetben, kihívásnak tekintik a lakosság életének, anyagi javainak védelmét, valamint a településükön a védekezésben való részvételt. 
Azon személyek jelentkezését várjuk, akik mind fizikailag, mind szellemileg képesnek érzik magukat a veszélyeztető hatások elleni védekezésben felmerülő komoly igénybevételek leküzdésére. Különösen várjuk azok jelentkezését, akik speciális szakképzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék és támogassák a beavatkozásokat. Jöjjön ön is és álljon készen Magyarország szolgálatában a biztonságért! 
Jelentkezni a Báránd Község Polgármesteri Hivatalban folyamatosan lehet Berdéné Katona Mária közbiztonsági referensnél ( Báránd, Kossuth tér 1., telefonszám: 06-54/466-030/2).

Tudnivalók! 

A továbbiakban néhány tudnivalót ismertetünk a jelentkezéssel, illetve az önkéntes polgári védelmi szolgálattal kapcsolatosan:

1. Jelentkezés:

Önkéntes polgári védelmi szolgálatra minden 18. életévét betöltött, bejelentett állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet.

2. Fontos tudni,

hogy a polgári védelmi szervezetek nem azonosak a Katasztrófavédelem hivatásos szerveivel.
Ebből kifolyólag a szolgálat nem munkahelyet nyújt, hanem egy olyan rendszerbe való csatlakozás lehetőségét, mely a felkészítéseken, gyakorlásokon kívül súlyos káresemények következményei felszámolása során kerül alkalmazásra.

3. Kiket várunk?

Önkéntes polgári védelmi szolgálatra jelentkezhet olyan személy is, akinek semmilyen végzettsége, szakképzettsége nincs, hiszen számos olyan feladat, művelet adódhat egy alkalmazás során, amely egy gyorsított ütemű felkészítést követően végezhető (ide tartozik például a homokzsákos árvízvédekezés több részfeladata is).
Várjuk azok jelentkezését is, aki valamilyen speciális tudás, szakértelem birtokában vannak.
Ez alatt olyan szaktudást, képességet értünk, amilyenek például a különböző mérnöki szakterületek (építész, vegyész.).
Nagy szükség van az alábbi végzettséggel rendelkező szakemberekre:
- egészségügyi
- szociális és pedagógiai
- állattenyésztési, növénytermesztési,
- kereskedelmi és vendéglátó ipari szakemberekre
- műszaki- mentő eszközök kezelésére jogosító képesítéssel rendelkezőkre
- vegyipari,- növény- és tűzvédelmi ismeretekkel bírókra.

Nem csak a személyes tudás, fizikai munka, vagy képesség alkalmazható a kárfelszámolás során: óriási segítség lehet egy technikai eszköz, jármű, vagy éppen speciális szerszám, berendezés is. Éppen ezért várjuk olyan személyek jelentkezését is, akik ilyen jellegű segítséget képesek nyújtani.

Érdeklődését előre is köszönjük, bízunk abban, hogy nemsokára személyesen is üdvözölhetjük Önt az önkéntes polgári védelmi szervezetek valamelyikében!

 

NYILATKOZAT

polgári védelmi szervezetbe történő jelentkezéshez


Alulírott ……………………………….… [név](születési név:………….…………….……., anyja neve:………………………….., születési hely: ……………………, idő, …….. …………………………….............................................[lakcím] alatti lakos kijelentem, hogy a …………………………………. települési/területi polgári védelmi szervezet ……………………………………………. egységének tagja kívánok lenni.

1.) A polgári védelmi szolgálat ellátást

a.) határozatlan időre vállalom

b.) határozott időre,  …. év, …….. hónap, ….. napig vállalom

2.) A polgári védelmi szolgálatot 

a.) infokommunikációs beosztásban, b.) lakosságvédelmi beosztásban,

c.) egészségügyi beosztásban, d.) logisztikai beosztásban,

) műszaki beosztásban, f. ) egyéb:……………beosztásban

kívánom teljesíteni.


3.) Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazásomnak egyéb feltétele

a.) nincs,

b.) van:……………. ……………………………………………………………


4.) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott jogaimat és kötelességeimet ismerem és elfogadom.

Kelt,……………………………….


……….……………………………
aláírás
A nyilatkozatot hitelesítette:

Kelt, …………………………

……….……………………………
 
 
< Előző   Következő >