Kezdőlap
 
HÍRDETMÉNY

 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA
HIRDETMÉNY
körzeti erdőtervezés megkezdéséről

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodás egyedi szabályairól szóló 96/2011. (X. 17.) VM rendeletet 2011. október 25-ej hatálybalépésével a Hajdúhát-Bihari erdőtervezési körzetre vonatkozóan megkezdte a 2011. évi körzeti erdőtervezést.

Az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erdőtervezés megkezdésétől számított 45 napig — tehát 2011. december 9-ig — írásos javaslatokat tehetnek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással kapcsolatosan. (Például a különleges felújítási módokkal, az erdősítési célállományokkal, a fahasználatokkal, az üzemmóddal és a rendeltetéssel összefüggésben. Az tizemmód és a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó külön betartandó szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 27-28. -ai és a 29. (3)-(6) pontjai tartalmazzák.) Ezen javaslatokat az Igazgatóság elektronikus formában Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. címre, vagy postai úton 4001 Debrecen, Pf. 9. levelezési címre fogadja.
Azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését vagy javulását szolgálja.

Az Igazgatóság az erdőtervezés alá vont területeken a terepi bejárás során méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az erdőrészletek termőhelyi viszonyait és az erdőállományok jellemzőit. Emellett elvégzi az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat.

A terepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét követően az Igazgatóság erdőrészlet szintű tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodókkal való egyeztetés céljából.

Az erdőrészlet szintű tárgyalások lezárása után az Igazgatóság lakossági egyeztető tárgyalást tart. A tárgyalásra a lakosság, valamint a részlet szintű tárgyalás előtt javaslatokat benyújtók bevonásával kerül sor. A meghívottakat érintő előírás javaslatok a lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal elérhetők lesznek az MgSzH Erdészeti Igazgatóság honlapján www.mgszh.gov.hu.
Az Igazgatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a jelenlévőknek a körzet természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a körzetben lévő Natura 2000 terülewkre vonatkozó információkrói, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illletve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről.

A körzeti erdőtervezés befejezéseként — a körzeti erdőterv elfogadása érdekében — az Igazgatóság záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és önkormányzatok bevonásával.

Az Igazgatóság a körzeti erdőterv elkészítését követően 30 napon belül a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé az MgSzH Erdészeti Igazgatóság honlapján. A közzétételt követő 8 napon belül — a honlapon keresztül —bárki írásos észrevételt tehet a tájékoztatásban foglalt információkkal kapcsolatosan.
Hirdetmeny kifhggesztésének napja 2011 oktober 25
 Hirdetmény levételének napja: 2012. február 29.

 Szabó Péter mb Igazgató

 
< Előző   Következő >