Kezdőlap
 
FELHÍVÁS!

Tisztelt Gazdatársak!Az elmúlt években jelentős vadkárt szenvedtek a gazdálkodók, elsősorban a napraforgóvetésekben. A Települési Agrárbizottság felvállalta, hogy közvetít, és adatot szolgáltat a helyi vadásztársaságnak a napraforgóvetésekről a vadkár megelőzése érdekében. A Vadászati Törvény rendelkezései a földtulajdonosok (földhasználók) és a vadászatra jogosultak között együttműködési kötelezettséget ír elő. Amennyiben bármelyik fél a törvényben írt kötelezettségét - legyen az akár a másik fél értesítése, akár a kár megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek - nem teljesíti úgy a bekövetkezett vadkár az ő terhére esik.
A vadászati Törvény a vadkár elhárításában 2017.03.01. után több feladatot ró a vadászatra jogosultra, jelen esetben a Bárándi Vadásztársaságra.
A föld tulajdonosának vagy használójának elsősorban értesítési, tájékoztatási, és együttműködési kötelezettsége van:

• a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;
• a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;
• a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági táblaesetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyanmezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőbőlkiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;
• az általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben ésmódon védett területeket a kritikus időszakokban ellenőrizni;
• nagy értékű növénykultúra esetében, illetve a fokozottan vadkárveszélyes területen fokozottan közreműködni a vadkár megelőzése és elhárítása tekintetében;
• a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
• a mezőgazdasági tábla esetén hozzájárulni, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi;
• apróvadas vadászterületen az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni.

A vadászatra jogosult feladatai:

• a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni;
• a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban legyen;
• a vad általi károkozás vagy a károkozás veszélyének észlelése esetén a föld használóját haladéktalanulértesíteni;
• a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási terv gímszarvasra, dámszarvasra, őzre, muflonra és vaddisznóra vonatkozó részét teljesíteni;
• fokozott vadkárveszély esetén a vad riasztásáról gondoskodni, valamint a vadkárral veszélyeztetett területre megfelelő számú és típusú, a vadkár megelőzését vagy elhárítását szolgáló vadgazdálkodási berendezést elhelyezni;
• ha a vadkár megelőzése másként nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve ideiglenes villanypásztort telepíteni a kár veszélyének fennállása idejére, melynek üzemeltetéséről a vadászatra jogosult és a föld használója közösen gondoskodik;
• ha a villanypásztor telepítése nem elegendő a vadkár megelőzéséhez, illetve a vadkár megelőzése másképp nem valósítható meg hatékonyan, úgy a föld használójával egyeztetve más, a vadkár ellen célravezető szakszerű védekezési, illetve riasztási módszerek alkalmazásábanközreműködni, illetve ahhoz hozzájárulni;
• a szükséges mennyiségben és mértékben elterelő etetést végezni;
• a szükséges mennyiségben és mértékben vadkárelhárító vadászatot folytatni;
• a nagyvadállomány (őz) túlszaporodása esetén - a fokozott vadkárveszélyre tekintettel - a vadászatihatóságnál idényen kívüli állományszabályzó vadászat engedélyezését kezdeményezni.

A törvény értelmében az okozott kár 90%-a a vadászatra jogosultat terheli!

Mellékletben csatoltam egy táblázatot, melyet szíveskedjetek mihamarabb kitölteni, és részemre eljuttatni e-mailben, vagy személyesen, hogy a megfelelő dokumentáltság mellett át tudjam vetetni a Vadásztársaság képviselőjével! Amennyiben tudomásotok van, más gazdák napraforgó vetésterületeiről kérlek, tájékoztassatok arról is!

A napraforgó táblázat letölthető (xls)

Üdvözlettel:
Veres Gyula
TAB elnök, Báránd (Tel: 00-36-20-943-2028)

 
< Előző   Következő >