Kezdőlap arrow Műv. Ház és Könyvtár arrow Művelődési Ház
 
Művelődési Ház


2.    A helyi kultúra közvetítése és fejlesztése


„A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.”

Ide tartozik minden olyan közművelődési forma, amely a helyi-térségi azonosságtudatot fejleszti, a helyben lakókban erősíti mentális kötődésüket településükhöz. Részét képezi a lokálpatriotizmus értékvilágának (emléknapok, helyi és kistérségi rendezvények, kiadványok, településközi kapcsolatok, vendégestek). Helyi és környékbeli alkotók kiállításai.
Állandó kapcsolatok kulturális intézményekkel, szervezetekkel:
-  Környező települések intézményei.
-  Megyei intézmények

Egyéb intézményi kapcsolatok:
- Óvoda, általános iskola:
  - helyet biztosítunk rendezvényeiknek
  - ünnepségek, kulturális rendezvények,
  - műsort adnak rendezvényeinken)
  - szervezzük kirándulásaikat
            - technikai kiszolgálás intézményeknek, civileknek
    - egészségügyi intézmények ( előadások, vizsgálatok szervezése )
    - Támogató Szolgálat
    - egyházak.  


3.    Az ünnepi és az egyetemes kultúra közvetítése és fejlesztése


„Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.”

Az un. magas kultúra produktumai és a vállaltan elitista, értékközpontú programok, rendezvények, szervezése. Ide tartoznak a nemzeti ünnepek alkalmával szervezett programok.

Megrendezett községi ünnepségek:

- január 19.     Magyar Kultúra Napja
- március 15.     az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének napja – Nemzeti ünnep
- június 4.         Trianon megemlékezés
- augusztus 20. Államalapító Szent István király ünnepe
- október 23.     Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója – Nemzeti ünnep


4.    Az önkifejezés és kreativitás kultúrájának közvetítése és fejlesztése


„Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.”

Az élményközpontú közösségi formák és egyéni ambíciókat összesítő programok, sorozatok, minősítők, helyi és területi bemutatók szervezése, közvetítése, az ezekhez szükséges működési feltételek biztosítása (amatőr mozgalmak, közösségek, személyiségek intézményi kapcsolatrendszere).

Amatőr alkotó közösségek tevékenységéhez a feltételek biztosítása a költségvetés és egyéb pénzeszközök függvényében (szakmai és technikai segítségnyújtás, fűtés, világítás, helybiztosítás, reklámozás).

Helyi bemutatkozási lehetőségek biztosítása.

Az immár hagyományossá vált népszerű táborainkat minden évben megrendezzük, két korosztály számára egy-egy hetes turnusokkal. A táborok élete mindig egy fő téma köré épül fel. Célunk az adott témakör feldolgozása kapcsán az új ismeretek nyújtása a meglevő elmélyítése. Mindezt az életkori sajátosságok figyelembevételével igyekszünk úgy megvalósítani, hogy maradandó élményt nyújtsunk, a gyerekek jól érezzék magukat. Ezt bizonyítja, hogy a gyerekek évről-évre visszajárnak, vannak, akik 8 éven keresztül voltak táborosok, a nagyobb testvér hozza magával a kisebbeket, rokonokat, barátokat szerveznek be, egymásnak ajánlják a programot.


5.    A helyi társadalom közösségi kultúrájának közvetítése és fejlesztése


„A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.”

A helyi politikai és közélet, a helyi nyilvánosság, a helyi társadalom kohézióját erősítő tevékenységek. A helyben megnyilvánuló és érvényes érdekeket kifejező, elsősorban civil önszerveződések munkájának segítése, a közösségfejlesztő módszerek alkalmazása. Ez jelenti a demokrácia helyi minőségének fejlesztését épp úgy, mint az emberi kapcsolatok szakszerű katalizálását.
Évek óta működtetjük az Önkormányzati Tv-t, melynek tavalyi ideiglenes szüneteltetésének szervezését kellett lebonyolítanunk, mely sikerült, így annak újbóli beindítása nem járt pluszköltséggel.
A településen létrejött civil önszerveződések szinte mindegyikével kapcsolatban áll az intézmény. Némelyek az intézmény keretein belül működnek, mások igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait. Megint mások szervezési, technikai lebonyolítási segítségünkre tartanak igényt. Az együttműködések igen széles skálán mozognak.