Kezdőlap arrow Helyi rendeletek
 
Helyi rendeletek

 

Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettár

8_2018. (V.17.) önkormányzati rendelet köztemető használatának rendjéről

15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

16/2012.(IX.13.) számú rendelet a növények telepítési távolságáról

15/2012. (IX.13.) KT rendelet az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

14/2012(IX.13.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012.
évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.08.) KT rendelet módosításáról

9/2012. (IV.26.) KT rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

8/2012.(IV.26.) KT Rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról

6/2012. (III.30.) Ör.sz. önkormányzati rendeletea szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

4/2012. (II. 28.) számú rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

5/2012 (II.28.) rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

1/2012 (I.06.)rendelet a köztemető használat rendjéről szóló 10/2003 (V.23) számú rendelet módosításáról.

11/2011 (XI.30.) számú rendelete az Önkormányzat és intézményei 2011.évi
költségvetéséről szóló 1/2011(II.10)KT rendelet módosításáról

10/2011. (IX.27.) rendelet a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló /2011. (VI. 23.) számú rendelet módosításáról

9/2011. (IX.27.) számú KT rendelet Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és
Működési zabályzatáról szóló rendelete

8/2011. (IX. 27.) számú rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi özszolgáltatásról

7/2011. (IX:27.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

5/2011.(VI. 23.)KT Rendelet a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről, illetve szabályozásáról

5/2002. (VIII. 26.) számú rendelet a háziorvosi és fogorvosi körzetekről

13/2003. (XI. 20.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról

6/2006. (III. 14.) sz. KT Rendelet A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról

8/2004. (IV.20.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

12/1999. (XII.20.) számú rendelet a helyi közművelődésről és támogatásáról

3/1992. /IV.28./ számú rendelet a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről

10/2002. (XII. 12.) számú rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

13/2007 (VII. 19) KT. Rendelet A helyi vásárok és piac rendjéről

10/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A köztemető használatának rendjéről

1/2010 (II.15.) KT. Rendelet a lakcímbejelentés helyi szabályairól

14/2004. (XII. 7.) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

16/2008.(XII.22.) számú KT rendeleta parkolás szabályairól, a telken belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról

6/1994. (X.21.) ÖR. számú rendelet-tervezete A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről

9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2009.(III.30.) rendelet módosításáról

15/2004. (XII. 23.) számú Képviselő-testületi rendelet Az állattartás helyi szabályairól

14/2005. (X. 26.) Ör. rendelet az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

11/2004. (IX. 14.) számú rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről

20/2006. (XI. 30.) KT rendelet az ivóvíz-szolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról

6/2001 (X. 29.) számú rendeletaz önkormányzat hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

7/2006. (III. 14.) sz. KT Rendelet Az önkormányzati tulajdonú épületek, közintézmények pártrendezvényekre, politikusi megjelenésekre történő igénybevételéről

15/2008.(XII.22.) KT rendelete, Bárándhelyi építési szabályzata

7/1999. (IX. 13.) számú rendelet BÁRÁND KÖZSÉG címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

7/2000.(IX.14.) számú rendelete a belvízkárt szenvedett lakóépületek újjáépítéséhez, felújításához,helyreállításához és vásárlásához nyújtható támogatásokróll

9/1995. (VI.12.) számú rendelet Díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről.