Kezdőlap arrow Szociális Intézmény
 
Szociális Intézmény
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
 
Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Sáp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43.§.(1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésérõl szóló 1997. évi CXXXV törvény 2., és 8.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központot azért hozta létre, hogy általa ellássa a számára jogszabályokban meghatározott szociális alapszolgáltatással és gyermekjóléti alapellátással kapcsolatos feladatait.

Szolgáltatásra vonatkozó adatok:

Megnevezés:
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézmény típusa: Szociális intézmény
Szervezeti formája: Integrált szervezet
Székhelye: 4183 Kaba, Jókai u. 4.
                    Tel.: 54-461-250, 54-522-001
                    Fax.: 54-461-250
                    E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Az intézmény telephelyei: 4183 Kaba, Hajdú u. 7.sz. (bölcsőde)
                                             4161 Báránd, Kossuth tér 4., Tel.: 06 (54) 566-027 és
                                                                                                     06 (54) 566-028
                                            4176 Sáp Fő u.40/A., Tel.: (54) 702-005                                                                                             
                                            4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1. (bölcsőde)
                                            4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17., Tel.: 06 (54) 472-521
                                           4172 Biharnagybajom, Kossuth u. 28. (bölcsőde)
Szolgáltatásaink:

•    Étkeztetés
            - az étkezők körébe felvettek részére napi egyszeri melegétel biztosítása,
- ebédeltetéssel kapcsolatos ügyintézés (rendelés, elszámolás).

•    Házi segítségnyújtás

- a gondozott fizikai, mentális, szociális szükségletének biztosítása,
- gondozási tevékenység ellátása,
- együttműködés az egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szolgálatokkal,
intézményekkel.

•    Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából ellátás nyújtása.

•    Családsegítés
- családi szociális feszültségek okainak feltárása,
           - a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás,
- életvezetési tanácsadás, vagy annak megszervezése,
- az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása,
- egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, vagy annak megszervezése,
- krízishelyzetben segítő beavatkozás,
- speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése,
- természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal.

•    Nappali ellátások:

1) Időskorúak nappali ellátása
2) Pszichiátriai betegek nappali ellátása
3) Szenvedélybetegek nappali ellátása
Idősek, pszichiátriai-, szenvedélybetegek részére:
- napközbeni tartózkodás,
- társas kapcsolatok biztosítása,
- alapvető higiéniai szükségletek kielégítése,
- igény szerinti étkeztetés.

•    Közösségi ellátások (pszichiátriai-, szenvedélybetegek)
Pszichiátriai- és szenvedélybetegek:
- gondozása,
- gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

•    Támogató Szolgálat
Fogyatékos személyek részére:
- személyi segítő szolgálat,
- szállító szolgálat működtetése,
- tanácsadás.

•    Gyermekjóléti szolgáltatás
- a gyermek családban történő nevelésének elősegítése,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése,
- javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazásához, illetve a védelembe vételhez kapcsolódó
szolgáltatási - feladatok ellátása,
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása,
- helyettes szülői hálózattal kapcsolatos feladatok,
- örökbefogadással kapcsolatos feladatok.

•    Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)