Kezdőlap arrow Óvoda
 
Óvoda

Nevelési feladatok

1.1.          A nevelési programból adódó feladatok
 

Személyiségközpontú nevelés komplex módszereinek alkalmazása óvodánkban.

Nevelési programunk tartalmazza az óvodai nevelésünk alapelveit, célkitűzéseit.

-         azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítését.

-         A szülő – gyermek – óvodapedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit.

 
1.2.          Nevelési programunk főbb sajátosságai
 

Sajátosságunk a kozmologiai szemlélet, melynek során a bolygómozgások életünkre gyakorolt hatását vesszük figyelembe. Így minden időszak nevelési feladata, tevékenysége más az átszármaztatott egyetemes és magyar kultúra szokásaitól és szimbólumaitól függően. Minden időszaknak megvannak a maga tevékenységei, dalai, szokásai, mesterségei, ünnepkörei, szimbólumai, meséi.

 

Az óvodai élet tevékenységformái – játék, munka – tanulás – együttesen segítik a gyermeki személyiség komplex fejlesztését.

A fejlesztést szolgáló tevékenységek játékba ágyazottan szerveződnek.
A tanulási folyamat a természetes kíváncsiságra épülten, felfedeztető jelleggel szerveződjenek.
A tanulást tapasztalatszerzés, képességfejlesztés, ismeretközvetítés hassa át.
A tapasztalatok szerzésének direkt és indirekt, spontán irányítás elvének rugalmas
alkalmazása érvényesüljön. Élményeken alapuló cselekvés általi tapasztalás hassa át a tevékenységformákat.

Továbbiakban is kiemelt feladatunk céljaink elérése érdekében:

A projekt pedagógiával való ismerkedés elméleti és gyakorlati megvalósítás terén.

Feladat: továbbképzésen részvétel

             önképzés

             hospitálás

             Tapasztalatszerző látogatás környező települések óvodáiban

             Szakmai csoportokon való részvétel

A képességfejlesztés mozgásra alapozottan történjen az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A fejlesztést kompetencia alapú gondolkodás jellemezze. Az ismeretszerzés, képességfejlesztés és
attitűdfejlesztés azonos hangsúlyt kapjon a tervezés során. Programunk céljainak elérésében,
feladatainak megvalósításához a kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomagja,
segédanyagai módszertani kosárként kerüljenek felhasználásra.