Kezdőlap arrow Óvoda
 
Óvoda

851011
 Óvodai nevelés, ellátás

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

Testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően és organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelése és oktatása.
  851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912  Óvodai intézményi étkeztetés
856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: logopédia, nevelési tanácsadáson belüli terápiás gondozás
  890111  Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek, programok

- Óvodai Fejlesztő Program működtetése, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, hátránykompenzációjára
Az intézményvezetői megbízás rendje:

Az intézményvezető megbízása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvényben foglaltak szerint történik.

Az intézményvezetőt nyilvános pályázat alapján Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a társulási megállapodásban rögzített eljárásrend betartásával – határozott időre (5 évre) bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

 

Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban önállóan dönt olyan ügyekben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézmény irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik.

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult.
 

Óvodába felvett gyermekek száma: 117 fő

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 63 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 18 fő

SNI gyermekek száma: 1 fő

Magatartás és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek száma: 2 fő

Beszédhiba javításra szorulóak száma: 8 fő