Kezdőlap arrow Óvoda
 
Óvoda


Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Sári Gusztáv Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola Gondnoksága látja el.

Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés

A Kabai Óvoda alaptevékenysége:

Tevékenységi köre: Óvodai ellátás, iskolai életmódra előkészítés

Alaptevékenységének szakfeladatai 2009. december 31-ig:

         801115 Óvodai nevelés

-  nemzeti, etnikai kisebbség integrált óvodai nevelése, felzárkóztatása

 sajátos nevelési idényű gyermekek integrált óvodai nevelése

-  Testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos,
autista, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő
funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően
és organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók integrált nevelése és oktatása.

-  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs és képesség kibontakoztató
Óvodai Fejlesztő Program szerinti nevelése, felkészítése.

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

- Óvodáskorúak étkeztetése

805212 Pedagógiai szakszolgálat

-   Nevelési tanácsadáson belüli terápiás gondozás

-  Fejlesztő foglalkoztatás

-  Logopédia