Kezdőlap
 
Könyvtár fejlesztés

A  Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári részlegének fejlesztése
 
A Báránd Községi Önkormányzat, mint pályázó, a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár, mint megvalósító 7.999.961.- Ft 100%-ban támogatott vissza nem térítendő támogatást nyert infrastrukturális fejlesztésre.
Beépítésre került a könyvtár emeleti része. A munkálatok anyagköltségét tartalmazza a pályázat, a munkálatokat az Önkormányzat szakmunkásai és közmunkások végezik. Megtörtént a tető szigetelése, gipszkatonozás, festés, laminált parketta lefektetése, elektromos hálózat kialakítása.
Pályázatunkban a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében a könyvtárak információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése volt a cél. A Bárándon élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítását tűztük ki feladatul. Növelni kívánjuk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségi lehetőségeit a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében.
    Célunk, hogy a település nyilvános könyvtáraként biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé váljon a magyar és az egyetemes kultúra megismerése, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés. Erősíteni kívánjuk a könyvtárak oktatási-képzési szerepét, a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel.
    A könyvtár nélkülözhetetlen kiegészítő és támogató szerepet kell, hogy betöltsön az iskolarendszerű, illetve az iskolarendszeren kivüli oktatásban, ezért az egész életen át tartó tanulás egyik, fontos helyszíne kíván lenni. Ehhez járul hozzá az emeleti részen kialakítandó oktató terem, mely egyéb felnőttképzési terveinkhez szolgáltat majd helyszínt.
        A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba, felkészíti a tanulókat arra, hogy az információs rendszereket iskolán kívül is kezeljék. Ehhez a könyvtárak szolgáltatói hálózatának továbbfejlesztésére és technológiai korszerűsítésére van szükség. Fontos, hogy az oktatás minden fázisában és formájában építeni lehessen a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférésre és a hatékony, gyors szolgáltatásra. Ehhez nagy szükség van az alsóbb szintű könyvtárak rendszerbe kapcsolására is.
        Célunk, hogy a pályázati fejlesztéssel tanulási forrásközpont alakuljon ki, mely minőségi változást jelentene a könyvtár működésében. Az élethosszig tartó tanulás egyik fontos ismeretszerzési helyszíne a könyvtár, amely lehetőségeket biztosít bárki számára ahhoz, hogy információs tájékozottságukat megszerezzék, illetve kialakuljanak a teljes életpályát átfogó tanulási készségek.
        A fejlesztések szükségesek a feladatok sikeres ellátásához: hogy napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető jártasságot biztosítsa, megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől és időponttól független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.
        A fejlesztett könyvtár teret biztosít és egyre bővülő ismeretanyagot szolgáltat. Lehetőség nyílik így a speciális törődést igénylő egyének számára a fejlesztett eszközökkel kiscsoportos formában való foglalkozásra is. A bővülő könyvtári kínálat, mint kézzel fogható, mint elektronikus formában lehetőséget nyújt az élethosszig tartó tanulás megteremtésére. Kisebb közösségek számára nyílik tér, hogy egyénileg vagy csapatmunkában valósítsák meg az egész életen át tartó tanulási folyamat egyes elemeit.
A projekt feladata, hogy - az esélyegyenlőség biztosítása mellett - saját könyvtári szolgáltatásainkat az interneten keresztül 24 órában elérhetővé tegyük az olvasók számára, virtuálisan közös katalógust és elektronikus könyvtárat hozzunk létre, emellett kapcsolódunk az országos rendszerekhez is.