Kezdőlap
 
TAMOP 3.2.13
 
 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0027 számú pályázat indult
 
 
Nagy örömünkre, 2012. október 1-én újra nyitókonferenciát tartottunk egy újabb 1 éves program nyitányaként, ugyanis az Európai Unió és a Magyar Állam 24.665.138 Ft-tal támogatta Önkormányzatunkat ezúttal a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázat támogatásaképpen. A konstrukció keretében a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. A konstrukció eredménye lehet a személyes és hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése, mely segíti a személyiségformálás intézményi feladatait. A foglalkozássorozatok hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozásához.
A kulturális intézmények és a nevelési oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban, valamint illeszkedik a nevelési és oktatási terület által meghatározott új célokhoz. A pályázat révén a kulturális intézmények olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget nyújt.
Reméljük, hogy a gyermekek és a programokon résztvevők hatékonyan töltik ebben az évben is szabadidejüket. Jó munkát kívánok a pedagógusoknak, megvalósítóknak és a gyerekeknek egyaránt.


•     Pályázó: Báránd Község Önkormányzata
•    Megvalósító intézmény: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
•    Résztvevő oktatási – nevelési intézmények:
   - Általános Művelődési Központ Raffay Lajos Tagiskolája
   - Általános Iskola Óvoda és Könyvtár Szerep – Iskola
   - Általános Iskola Óvoda és Könyvtár Szerep – Óvoda
   - Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény
   - Kabai Óvoda Bárándi Tagóvoda
   - Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény