Kezdőlap
 
TAMOP 3.2.11
Lezárult a tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket magában foglaló
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0171-es pályázat
 
Záró konferenciával zárta projetjét gyűltek össze a bárándi, a sárrétudvari, illetve a szerepi pedagógusok, településvezetők, megvalósítók 2012. július 2-én 9 órakor a bárándi Balassa Iván Közművelődési Intézményben. 
A záró konferencia a „Gyere tanulj és játssz érezd jól magad, törődünk veled!” Báránd-sárrétudvari - szerepi nevelési oktatási intézmények szabadidős tevékenységének zárását jelenti. Erre a célra a bárándi Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár, mint megvalósító intézmény, illetve Báránd Község Önkormányzata, mint pályázó intézmény 48 502 880 Ft-ot nyert az Új Széchenyi Terv keretén belül. A gyermekek a szülők, a pedagógusok, illetve a település lakossága számára is egyaránt mozgalmas volt a projekt időszak, mely 2011. augusztus 1-től 2012. július 31-ig tart. Az utánkövetési időszak 2012. július 31-én zárul. Az iskolában és óvodában, a projekt keretében rengeteg program valósult meg kicsiknek és nagyoknak. Változatos tanórán kívüli foglalkozásokon vehettek részt a település ifjú lakói.
A programok összeállításánál az intézmények pedagógiai programjait vettük alapul.
A tevékenységek hozzájárultak a gyermekek személyiségének fejlesztéséhez, segítették a tanulási folyamatot. A fenti célrendszer megvalósításának alapvető eszköze az intézmények és kulturális szolgáltató szakembereinek együttműködésén nyugszik.
A program a differenciált fejlesztést és az egyes feladatokra koncentrált együttműködést szorgalmazza.
A Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár mint  megvalósító felkérésére a programban  közvetlenül részt vett:
 
57 fő pedagógus
1 fő pszichológus
1 fő orvos
2 fő szociálpolitikus
2 fő közgazdász
1 fő emberi erőforrás tanácsadó
Összesen: 64 fő szakember
 
A foglalkozások megoszlása:
 
Havi szakkör /havi 4 óra: 14 db
Heti szakkör/ heti 2 óra: 37 db
Tehetséggondozás: 6 db
Verseny, vetélkedő: 6 db
Témanap, témahét / tábor: 16 db
 
Bevont gyermekek száma minimum szakköri létszámmal számolva:  952 fő
 
Megvalósított szakkörök:
2 db kézimunka, nép- és honismeret, 2 db néptánc,  informatika, 4 db mese,  természettudomány, 3 db angol,  5 db sport, média és mozgóképkultúra, 6 db tehetséggondozás, 10 db kézműves, beszédfejlesztés, zeneovi, 8 db dráma, tánc, talentum, Tanuljunk a meséből, KRESZ, ének-zene, matematika, technika, Játssz okosan, 2db egészségügyi, vizuális szakkörök.
 
Megvalósított versenyek:
Földünk és környezetünk versenyek, Egészségügyi versenyek, Kazinczy verseny, Mesemondó verseny
 
Bevont külső szakmai megvalósítók:
Pergő Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport
Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit PHD Klinikai szakpszichológus.
Debreczeni Arany – Keresztes Lovagok         Egyesülete
 
 
Kedves gyerekek, pedagógusok, szülők és lakosok öröm számomra, hogy mindannyian kihasználták azt a lehetőséget, amit ez a pályázat nyújtott minden kedves résztvevő számára. Mint projektmenedzser ezúton is szeretném megköszönni a szakkörvezető pedagógusok illetve a segítő pedagógusok munkáját, a gyermekek, a szülők, a résztvevők érdeklődését. Reményeink szerint a megkezdett munkát tovább folytathatjuk, mivel a program folytatására pályázatot készítettem, mely jelenleg elbírálás alatt van.