Kezdőlap
 
ÁllásTámasz Szociális Alapszolgáltatási Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

 

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Bárándi Családsegítő Szolgálatnál

 

szociális segítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony   (4 hónapos próbaidővel)

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4161 BárándKossuth tér 4.

 

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: Családsegítői Szolgálatnál családgondozói munka segítése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-     A munkakör ellátásához szükséges képesítés:

szociális segítő, vagy
szociális asszisztens, vagy
szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, vagy
mentálhigiénés asszisztensvagy

szociokulturális animátorvagy

foglalkoztatás-szervező.

-      Családsegítésben vagy gyermekjóléti szolgálatnál végzett munka - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

-      Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Bárándi helyismeret, ott szerzett szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-
Végzettségre vonatkozó iratok, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz.
-
Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
-
Nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2013. március 4.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Kaszásné Sarkadi Anna nyújt,

a 54-461-250 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-
Postai úton, a pályázatnak a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4183 Kaba, Jókai utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95-3/2013.  valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság előtti személyes meghallgatás. Az eredményről írásban értesítés küldése.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

 

 

Kaba, 2013. február 11.

 

                                                                                                          Dr.Kaszásné Sarkadi Anna sk.

                                                                                                                   intézményvezető        

 

 

                 

 
< Előző   Következő >