Kezdőlap
 
Állás
 

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
gyermekjóléti szolgálat/közösségi ellátás

családgondozó/közösségi gondozó

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekjóléti szolgálatnál napi 4 órában családgondozói, közösségi ellátásban (pszichiátriai és szenvedélybetegek) napi 4 órában közösségi gondozói feladatok ellátása Biharnagybajomban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség,

         gyermekjóléti szolgálatnál, közösségi ellátásban végzett családgondozói/gondozói munka - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Biharnagybajomi helyismeret, ott szerzett szociális vagy közigazgatási szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Végzettségre vonatkozó iratok, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Kaszásné Sarkadi Anna nyújt, a 54-461-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4183 Kaba, Jókai utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2013. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó/közösségi gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság előtti személyes meghallgatás. Az eredményről írásban értesítés küldése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom település hirdetőtábláján. - 2013. február 11.

 

 
< Előző   Következő >