Kezdőlap
 
Lakossági tájékoztató járással kapcsolatosan


Lakossági tájékoztató a járásokról

 

Püspökladányi járás

 

Változások az ügyintézésben

 

A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-jével jönnek létre.

 

Püspökladányi Járási Hivatal a Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti épületben kezdi meg működését. Illetékessége Püspökladány, Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep és Tetétlen településekre terjed ki.

 

Állandó ügyintézésre a járási hivatal székhelyén kívül négy kirendeltségen lesz lehetőség az alábbi helyszíneken:

1.) Kaba, Szabadság tér 5.

2.) Földes, Karácsony S. tér 5.

3.) Sárrétudvari, Széchenyi u. 1.

4.) Bihartorda, Kossuth u. 73.

 

A többi településen legalább heti 1-2 alkalommal az ügyintézési igényeknek megfelelően tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd.

 

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. A jelenlegi püspökladányi okmányiroda a Püspökladányi Járási Hivatal törzshivatalának szervezeti egységeként működik tovább az eddigi ügyfélfogadási helyszínen(Püspökladány, Bocskai u. 2.).

 

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alanyi és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyekSzabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a kormányhivatal jár el, 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya. A Hatósági Osztály munkatársai a járásszékhelyen és a kirendeltségeken lesznek elérhetők.

 

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat-és hatáskörök. A Gyámhivatal munkatársai a járásszékhelyen és a kabai, földesi, sárrétudvari, bihartordai kirendeltségen lesznek elérhetők.

 

 

 

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadásra való alkalmassággal, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.

 

A települési ügysegéd a Báránd, Kossuth tér 1., Bihardancsháza, Kossuth u. 17., Biharnagybajom, Rákóczi u. 5., Nagyrábé, Kossuth u. 5., Sáp, Fő u. 24, Szerep, Nagy u. 53., Tetétlen, Kossuth u. 65. szám alatti polgármesteri hivatalokban tart ügyfélfogadást.

 

A munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok, is járási szinten végzik a feladataikat. A Püspökladányi járásban a járás illetékességéhez tartozó települések lakossága az alábbi helyszíneken intézheti ügyeit:

 

-
Hajdúszoboszlói Járási Népegészségügyi Intézet

4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.

 

-
Püspökladányi Járási Földhivatal

4150 Püspökladány, Bocskai u. 11.

 

-
Püspökladányi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.

 

-
Püspökladányi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

  4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 2. (falugazdász)

  4183 Kaba, Szabadság tér 5. (falugazdász)

 4177Földes, Karácsony S. tér 5. (falugazdász)

 4171Sárrétudvari, Kossuth u. 95. (falugazdász)

 

 

Az ügyfélfogadás rendje a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján megismerhető.

(www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar)

 

 

Püspökladány, 2012. december 28.

 

 

 

 
< Előző   Következő >