Kezdőlap
 
Járási hivatal ügyintézés
 
Járási hivatal tájékoztatás  

Püspökladányi Járási Hivatala

 

 

Mit, hol intézhetünk a járási hivatalban?

 

A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-jével jönnek létre.

 

Püspökladányi Járási Hivatal a Püspökladány, Kossuth utca 6. sz. alatti épületben kezdi meg működését.

 

A járási hivatal illetékessége 12 településre terjed ki, melyek az alábbiak: Püspökladány, Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen.

 

Az állampolgároknak állandó ügyintézésre a járási hivatal székhelyén kívül 4 kirendeltségen islehetőségük lesz az alábbi helyszíneken: Kaba, Szabadság tér 5., Földes, Karácsony S. tér 5.,Sárrétudvari, Széchenyi u. 1., Bihartorda, Kossuth u. 73.

Az illetékességi területhez tartozó többi településen legalább heti 1-2 alkalommal az ügyintézési igényeknek megfelelően tartanak ügyfélfogadást a települési ügysegédek a Báránd, Kossuth tér 1., Bihardancsháza, Kossuth u. 17., Biharnagybajom, Rákóczi u. 5., Nagyrábé, Kossuth u. 5., Sáp, Fő u. 24, Szerep, Nagy u. 53., Tetétlen, Kossuth u. 65. szám alatti polgármesteri hivatalokban.

 

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. A jelenlegi püspökladányi okmányiroda a Püspökladányi Járási Hivatal törzshivatalának szervezeti egységeként működik tovább az eddigi ügyfélfogadási helyszíneken (Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.)

 

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A gyámhivatal munkatársai a járási székhelyen és a kirendeltségeken érhetők el.

 

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadásra való alkalmassággal, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

 

A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.

 

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyekSzabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jár el, 2013. január 1-jétől a Püspökladányi Járási Hivatal Hatósági Osztálya. A Hatósági Osztály munkatársai a járásszékhelyen és a kirendeltségeken lesznek elérhetőek.

 
< Előző   Következő >